Τελευταία Νέα :
Kioutsouki
Είστε εδώ:ΑρχικήΤα Νέα μαςΝέα του ΈβρουΟι νέες ευκαιρίες για εργασία στον Έβρο
02
Ιουνίου

Οι νέες ευκαιρίες για εργασία στον Έβρο Κύριο

Γράφτηκε από την 
Κατηγορία Νέα του Έβρου

Στα νέα της εργασίας για αυτή την εβδομάδα, εννέα άτομα για διάρκεια 6 μηνών ζητά να προσλάβει το εργοστάσιο ΕΒΖ της Ορεστιάδας, έντεκα άτομα ο δήμος Διδυμοτείχου και 3 ο δήμος Σαμοθράκης.

Τα δικαιολογητικά και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμερα στη «ΓΝΩΜΗ».

9 θέσεις στην ΕΒΖ Ορεστιάδας


Στην πρόσληψη 9 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε προχωρά η διοίκηση της ΕΒΖ.
Αναλυτικά οι θέσεις:
1 Γεωπόνος με έδρα την Ορεστιάδα, με διάρκεια σύμβασης 6 μήνες
1 ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής για 6 μήνες
1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Πλάτης- Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας, για 6 μήνες, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση
1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ριζίων – Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας, για 6 μήνες, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση
1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Βύσσας – Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας, για 6 μήνες, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση
1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ορεστιάδας -Οινόης και Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας, για 6 μήνες, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση
1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον το-μέα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας, για 6 μήνες, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση
1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Κυανής του Δήμου Διδυμοτείχου, για 6 μήνες, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση
1 ΔΕ Αγγελιοφόρος ψεκασμών για τον τομέα Καλλίστης του Δήμου Κομοτηνής, για 6 μήνες, με 4ωρη ημερήσια απασχόληση

Η υποβολή δηλώσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα προσωπικού υπόψη κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας: 25520.41828 ή 25520.41876 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Τα τυπικά προσόντα των ανωτέρω ειδικοτήτων καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ebz.gr.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

3 άτομα στο δήμο Σαμοθράκης
Έναν οδηγό απορριμματοφόρου και δύο εργάτες/εργάτριες για την υπηρεσία ύδρευσης θα προσλάβει ο δήμος Σαμοθράκης, για να καλύψει εποχικές ή παροδικές ανάγκες των υπηρεσιών του.
Οι συμβάσεις θα είναι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 8 μηνών για την ειδικότητα του οδηγού απορριμματοφόρου και 4 μηνών για τους δύο εργάτες.
Αναλυτικά, ο πίνακας:
Για τα προσόντα και τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, αναζητήστε την προκήρυξη στο site www.samothraki.gr (τελευταίες ανακοινώσεις). 

11 θέσεις στο δήμο Διδυμοτείχου
11 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών θα προσλάβει ο Δήμος Διδυμοτείχου. Συγκεκριμένα:
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: (Όπως αυτά αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση, την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου www didymoteicho.gr_)

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Για τη θέση με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Ν. Έβρου. Για τις θέσεις με κωδικό 102, Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Ν. Έβρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου & Ορφέως, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Διδυμοτείχου υπόψιν κ. Σταυρούλας Σαραντάκη (τηλ. επικοινωνίας: 25533-50617). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

gnomionline.gr

 

Διαβάστηκε 1130 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015 13:59
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
zwh

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Βρείτε μας στο facebook

Είσοδος Μελών

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.


Πρόσφατα Θέματα Forum

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.

Ειδήσεις κατά περιοχή

 Επιλέξετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει

Διαφήμιση

Διαφημιστείτε στο χώρο του ίντερνετ μέσα απο το didymoteicho.net

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε με το site στο εμαιλ μας.

  didymoteicho.net[παπακι]gmail.com

Facebook

 Twitter